Wydarzenia

www.nagrzewnice.info.pl/reklama
www.zawex.pl/?p=p_64&sName=nagrzewnice
wentylatorysklep.pl

Sonda

Jakich informacji będziesz szukał/a w sewisie nagrzewnice.info.pl?
Zobacz wyniki

Rodzaje wymienników ciepła stosowane w rekuperatorach

2016.04.01
Rodzaje wymienników ciepła stosowane w rekuperatorach

W dostępnych na rynku rekuperatorach występują różnego rodzaju wymienniki ciepła - pod względem konstrukcji tych wymienników najczęściej stosowane są wymienniki krzyżowe, obrotowe oraz przeciwprądowe. W tym artykule w kilku zdaniach postaramy się opisać każdy z wymienionych wymienników oraz omówić jego zalety i wady.

 

 

Wymienniki krzyżowe

 

 

Najbardziej popularny rodzaj wymienników ciepła z pośród stosowanych w dzisiejszych rekuperatorach, swoją popularność zawdzięcza zarówno niskim kosztom produkcji, jak również temu że do swojej prawidłowej pracy nie wymaga doprowadzenia energii z zewnątrz. W wymiennikach tego rodzaju powietrze napływające jest całkowicie oddzielone od powietrza wywiewanego co również można uznać za sporą zaletę. Niestety jak każde urządzenia również te wymienniki posiadają wady - główną z nich jest podatność na szronienie - zjawisko to występuje już w chwili gdy temperatura powietrza zewnętrznego spadnie poniżej -5 st. C. W przypadku gdy rekuperator nie jest wyposażony w systemy zapobiegające oszronieniu, wówczas proces ten może prowadzić do całkowitego zatkania wymiennika i zablokowania przepływu powietrza. W celu uniknięcia tego zjawiska rekuperatory wyposaża się w systemy redukujące ilość chłodnego powietrza przepływającego przez wymiennik - najczęściej są to by-passy - systemy obejściowe lub czasowe wyłączanie wentylatora nawiewnego, jako alternatywę można zastosować również nagrzewnicę wstępną powietrza nawiewanego.

 

 

Wymienniki przeciwprądowe

 

Wymienniki tego typu pozwalają na odzysk ciepła ze sprawnością rzędu 85% oraz charakteryzują się również znacznie obniżoną temperaturą przy której rozpoczyna się proce szronienia wymiennika. Podobnie jak wymienniki krzyżowe nie posiadają one jakichkolwiek części ruchomych oraz zapewniają całkowite odseparowanie strumieni powietrza, w związku z czym bardzo często przyjęło się je określać mianem ulepszonej wersji wymiennika krzyżowego. Ich konstrukcja opiera się na specjalnie pofałdowanych aluminiowych lamelach o grubości około 0,2mm, pomiędzy którymi przepływają strumienie ciepłego oraz zimnego powietrza - dzięki pofałdowanej konstrukcji płyt aluminiowych w podczas przepływu powietrza dochodzi do jego zawirowań co dodatkowo zwiększa sprawność odzysku. Wymienniki tego typu niestety są droższe od standardowych wymienników krzyżowych, jednak coraz częściej można je spotkać w rekuperatorach dedykowanych w szczególności do zastosowania w domach jednorodzinnych czy biurach.

 

 

Wymienniki obrotowe

 

Ten rodzaj wymienników jest stosunkowo rzadko spotykanym rozwiązaniem w rekuperatorach dostępnych na naszym rynku, co ma związek w szczególności z jego ceną która najczęściej jest sporo wyższa od ceny wymiennika przeciwprądowego. Ponadto tego rodzaju wymienniki mimo deklarowanej przez producentów znacznie wyższej sprawności odzysku ciepła osiągającej poziom około 90% oraz możliwości odzysku wilgoci z wywiewanego powietrza posiadają również sporo wad. Można do nich zaliczyć między innymi występowanie elementów obrotowych w konstrukcji wymiennika, nie całkowite odizolowanie powietrza nawiewanego oraz wywiewanego, a ponadto większą energochłonność związaną z koniecznością napędzania obrotowego elementu wymiennika. Również deklarowana przez producentów możliwość odzysku wilgoci wiąże się z pokryciem elementów wymiennika substancją higroskopijną odbierającą wilgoć w wywiewanego powietrza, jednak z czasem substancja ta może zostać pokryta tłuszczem i innymi substancjami obecnymi w wywiewanym powietrzu, przez co jej właściwości higroskopijne zostaną znacznie ograniczone.

 

 

Rekuperator - rodzaje wymienników

Zadzwo� do nas!
17 855 51 28
Chcesz by�
na bie��co?
© 2021 P.H.U. ZAWEX, Krasne 830A, 36-007 KRASNE