Wydarzenia

www.nagrzewnice.info.pl/reklama
www.zawex.pl/?p=p_64&sName=nagrzewnice
wentylatorysklep.pl

Sonda

Jakich informacji będziesz szukał/a w sewisie nagrzewnice.info.pl?
Zobacz wyniki

Nagrzewnice wodne VOLCANO - najczęstsze pytania...

2016.08.12
Nagrzewnice wodne VOLCANO - najczęstsze pytania...

Nagrzewnice VOLCANO stanowią integralną część nowoczesnych instalacji grzewczych budynków, takich jak hale, magazyny, sklepy itp. Stosowane w obiektach o średniej i dużej kubaturze eliminują problem niedogrzania i negatywnego wpływu czynników atmosferycznych na wnętrze. Każda nagrzewnica Volcano jest poddawana 3 rodzajom testów jakościowych, co pozwala w praktyce na eliminację braków produkcyjnych i objęcie każdego produktu 5 letnią gwarancją fabryczną.

 

Zastosowanie:

 

  • hale produkcyjne
  • warsztaty
  • supermarkety
  • obiekty sportowe
  • hurtownie
  • magazyny

 

Najczęstsze pytania:

 

Wśród firm instalacyjnych i montażowych pojawiają się jednak różnego rodzaju wątpliwości i pytania techniczne. Poniżej prezentujemy te najczęstsze wraz z odpowiedziami, dotyczące działania nagrzewnic Volcano:

 

Jak powinny być zestopniowane średnice głównego rurociągu zasilającego przy podłączeniu większej ilości nagrzewnic?

 

Średnica rurociągu głównego powinna być dobrana w taki sposób, żeby prędkość przepływu wody nie była większa niż 2,5 m/s. Spowodowane jest to osiągnięciem kompromisu między kosztami inwestycyjnymi, związanymi z rozmiarem użytych rur oraz z kosztami eksploatacyjnymi, dotyczącymi oporów przepływu wody w rurociągach.

 

W jaki sposób podłączyć termostat, żeby wentylator wyłączał się razem z zamknięciem zaworu?

 

W schematach elektrycznych w dokumentacji technicznej do nagrzewnic VOLCANO zostały zamieszczone wszystkie możliwe konfiguracje podłączeń elektrycznych dla wybranych trybów pracy. Jeżeli podłączamy tylko jedną nagrzewnicę, można podłączyć termostat szeregowo w przewód fazowy za głównym włącznikiem/bezpiecznikiem instalacji. W takim przypadku należy zwrócić uwagę na maksymalną obciążalność styków termostatu; obciążalność ta powinna wynosić co najmniej 10 (3) A na jedno urządzenie VOLCANO. W przypadku zbyt małej obciążalności styków termostatu lub większej ilości nagrzewnic sterowanych z termostatu, należy użyć przekaźnika elektrycznego, którego cewka będzie zasilana przez termostat (230 V AC), napięcie styków roboczych będzie wynosić 230 V AC, a obciążalność styków roboczych będzie dostosowana do ilości sterowanych nagrzewnic VOLCANO.

 

Czy można podłączyć rurociąg zasilający do górnego kolektora wymiennika ciepła?

 

Można, należy tylko pamiętać o zapewnieniu odpowiedniej przestrzeni do zamontowania siłownika zaworu, który zalecamy instalować na króćcu powrotnym. Ponadto wymiennik ciepła zasilany przez górny kolektor będzie pracował nieco mniej efektywnie ze względu na zwiększony opór przepływu czynnika grzewczego.

 

Czy VOLCANO VR1/VR2/mini można zasilać czynnikiem niezamarzającym?

 

Można, najczęściej stosowany czynnik niezamarzający to roztwór wody i glikolu. Należy jednak pamiętać o tym, że armatura przy urządzeniu może mieć ograniczoną odporność na glikol i należy upewnić się, jakich wskazówek w tym temacie udziela producent zaworów, pomp obiegowych, etc. Stężenie glikolu może wynosić maksymalnie 50%.

 

Czy VOLCANO VR1/VR2/mini może również chłodzić powietrze?

 

Teoretycznie efekt pracy nagrzewnicy VOLCANO zależy między innymi od medium płynącego wewnątrz wymiennika ciepła. Jeżeli do urządzenia doprowadzony zostanie na przykład odpowiednio zimny roztwór wody i glikolu lub woda lodowa, to VOLCANO zacznie działać jak chłodnica powietrza. Należy pamiętać jednak o zjawisku wykraplania się pary wodnej na wymienniku ciepła na skutek obniżenia temperatury wymiennika ciepła poniżej temperatury punktu rosy powietrza dla danych warunków pracy. Nagrzewnice VOLCANO nie są wyposażone w instalację odprowadzania skroplin, użytkownik urządzenia musi wykonać tackę ociekową lub zamontować rynienkę pod urządzeniem we własnym zakresie. Dodatkowo w przypadku stosowania nagrzewnic do chłodzenia może nastąpić zjawisko podrywania wykraplającego się kondensatu na wymienniku. Aby temu zapobiec, należy użytkować nagrzewnicę na niższej prędkości wentylatora. Nagrzewnice nie nadają się do chłodzenia jeśli zostaną zamontowane podstropowo. Wykraplający się kondensat z wymiennika będzie kapał bezpośrednio na podłoże.

 

Czy nagrzewnice VOLCANO VR1/VR2/mini mogą współpracować z pompami ciepła?

 

Nagrzewnice wodne VOLCANO VR1/VR2/ mini mogą współpracować z pompami ciepła. Z pomp ciepła uzyskiwany jest jednak niski parametr czynnika grzewczego, stąd sugeruje się zastosowanie do takich instalacji nagrzewnicy VOLCANO VR2 i VOLCANO mini ze względu na wyższą moc nominalną i dwurzędowy wymiennik w stosunku do jednorzędowej nagrzewnicy VOLCANO VR1.

 

Jaką moc posiada silnik nagrzewnic VOLCANO VR1/VR2 na poszczególnych biegach wentylatora?

 

Moce silnika na poszczególnych biegach wentylatora w obu nagrzewnicach są jednakowe. W nagrzewnicy VOLCANO VR1/VR2 został zastosowany ten sam silnik z wentylatorem.

Zadzwo� do nas!
17 855 51 28
Chcesz by�
na bie��co?
© 2023 P.H.U. ZAWEX, Krasne 830A, 36-007 KRASNE