Wydarzenia

www.zawex.pl
wentylatorysklep.pl
www.zawex.pl/?p=p_64&sName=nagrzewnice

Sonda

Jakich informacji będziesz szukał/a w sewisie nagrzewnice.info.pl?
Zobacz wyniki

Wzory wentylacyjne - kalkulator

2014.03.31
Wzory wentylacyjne - kalkulator

Kalkulator pozwalający w łatwy i szybki sposób obliczać wpływ zmiany parametrów wentylatora  takich jak temperatura, obroty czy średnica na jego wydajność, ciśnienie czy moc.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Średnica

 

Wpływ zmiany średnicy wirnika wentylatora z D1 na D2 na jego wydajność:

 

Wprowadź do kalkulatora obecną średnice D1, obecną wydajność wentylatora V1, oraz nową średnicę  D2. Jako wynik zostanie wyświetlona nowa wydajność V2 tego wentylatora dla nowej średnicy D2. Zamiast przecinka używaj kropki.

 

 

 

Wpływ zmiany średnicy wirnika wentylatora z D1 na D2 na ciśnienie:

 

Wprowadź do kalkulatora obecną średnice D1, obecne ciśnienie wentylatora p1, oraz nową średnicę  D2. Jako wynik zostanie obliczone ciśnienie p2 tego wentylatora dla nowej średnicy D2. Zamiast przecinka używaj kropki.

 

 

 

Wpływ zmiany średnicy wirnika wentylatora z D1 na D2 na jego moc:

 

Wprowadź do kalkulatora obecną średnice D1, obecną moc wentylatora P1, oraz nową średnicę  D2. Jako wynik zostanie obliczona nowa moc tego wentylatora dla nowej średnicy D2. Zamiast przecinka używaj kropki.

 

 

 

Obroty

 

Wpływ zmiany prędkości obrotowej wirnika z n1 na n2 na jego wydajność:

 

Wprowadź do kalkulatora obecne obroty wirnika n1 , obecną wydajność wentylatora V1, oraz nowe obroty wirnika  n2. Jako wynik zostanie obliczona nowa wydajność tego wentylatora dla nowych obrotów n2. Zamiast przecinka używaj kropki.

 

 

 

Wpływ zmiany prędkości obrotowej wirnika z n1 na n2 na ciśnienie:

 

Wprowadź do kalkulatora obecne obroty wirnika n1, obecne ciśnienie wytwarzane przez wentylator p1, oraz nowe obroty wirnika n2. Jako wynik zostanie obliczone nowe ciśnienie tego wentylatora dla obrotów n2. Zamiast przecinka używaj kropki.

 

 

 

Wpływ zmiany prędkości obrotowej wirnika z n1 na n2 na jego moc:

 

Wprowadź do kalkulatora obecne obroty wirnika n1, obecną moc wentylatora P1, oraz nowe obroty wirnika n2. Jako wynik zostanie obliczona nowa moc tego wentylatora dla obrotów n2. Zamiast przecinka używaj kropki.

 

 

Temperatura

 

Wpływ zmiany temperatury otoczenia wentylatora z T1 na T2 na ciśnienie:

 

Wprowadź do kalkulatora obecną temperaturę otoczenia T1, obecne ciśnienie p1, oraz nową temperaturę otoczenia T2. Jako wynik zostanie wyświetlona nowe ciśnienie p2 tego wentylatora dla nowej temperatury T2. Zamiast przecinka używaj kropki.

 

 

 

Wpływ zmiany temperatury otoczenia wentylatora z T1 na T2 na jego moc:

 

Wprowadź do kalkulatora obecną temperaturę otoczenia T1, obecne moc wentylatora P1, oraz nową temperaturę otoczenia T2. Jako wynik zostanie wyświetlona nowa moc P2 tego wentylatora dla nowej temperatury T2. Zamiast przecinka używaj kropki.

 

Zadzwo� do nas!
17 855 51 28
Chcesz by�
na bie��co?
© 2024 P.H.U. ZAWEX, Krasne 830A, 36-007 KRASNE