Wydarzenia

wentylatorysklep.pl
www.zawex.pl/?p=p_64&sName=nagrzewnice
www.zawex.pl

Sonda

Jakich informacji będziesz szukał/a w sewisie nagrzewnice.info.pl?
Zobacz wyniki

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu: wwwnagrzewnice.info.pl
 

 1. Właścicielem serwisu jest firma P.H.U.ZAWEX ,Krasne 830A ,36-007 Krasne , biuro@nagrzewnice.info.pl
 2. Użytkownikiem jest każdy kto korzysta z serwisu www.nagrzewnice.info.pl, Zarejestrowanym Użytkownikiem jest każdy Użytkownik który dokona procesu rejestracji i korzysta z serwisu www.nagrzewnice.info.pl, zakładając własne, indywidualne konto.
 3. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.
 4. Właściciel serwisu P.H.U.ZAWEX nie ponosi żadnej odpowiedzialności w szczególności cywilnej, karnej i administracyjnej za korzystanie przez Użytkownika serwisu www.nagrzewnice.info.pl w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego dokumentu oraz w sposób sprzeczny z obowiązującym obecnie systemem prawnym .


II. PRAWA I OBOWIĄZKI STRON
 

 1. Użytkownik uprawniony jest do:
  • a) Poruszania się po stronach i podstronach Serwisu www.nagrzewnice.info.pl nie wymagających logowania w serwisie.
  • b) Wykorzystywania wszystkich danych zawartych na stronach serwisu do celów niekomercyjnych oraz do nawiązywania kontaktów z zarejestrowanymi Użytkownikami serwisu www.nagrzewnice.info.pl
 2. Użytkownik zarejestrowany zobowiązany jest do:
  • a) Przestrzegania regulaminu Serwisu.
  • b) Podczas rejestracji podania aktualnych rzetelnych danych zgodnych z prawdą.
  • c) Ochrony własnego identyfikatora – loginu i hasła.
 3. Użytkownik zarejestrowany ma prawo do:
  • a) Dostępu do usług Serwisu www.nagrzewnice.info.pl w ramach wybranego pakietu.
  • b) Do wglądu i aktualizacji własnych danych wprowadzonych do serwisu.
  • c) Dostępu do wiadomości wysłanych i odebranych od innych użytkowników.
 4. Użytkownik wyraża zgodę na kierowanie na swój adres pocztowy oraz e-mail informacji o charakterze marketingowo-reklamowym przez Serwis www.nagrzewnice.info.pl
 5. Administrator Serwisu www.nagrzewnice.info.pl nie ponosi odpowiedzialności za:
  • a) Prawdziwość danych i treść ofert wprowadzonych przez Użytkowników.
  • b) Czasowy brak dostępu do Serwisu wynikający z winy Użytkownika lub w skutek działań sił wyższych (awaria serwera ,zanik zasilania ,wojna ,skutek działania żywiołów)
  • c) Szkody wynikające z udostępnienia hasła oraz loginu osobom trzecim,
  • d) Ewentualne szkody powstałe w wyniku korzystania z Serwisu.
 6. Administrator ma prawo do:
  • a) Weryfikacji zamieszczanych danych i ich częściowym usuwaniem.
  • b) Usuwania lub blokowania kont Użytkowników oraz wszelkich innych danych, które naruszają warunki regulaminu lub obowiązujące przepisy prawne .
  • c) Wykorzystywania danych teleadresowych Użytkowników w celach marketingowo-reklamowych.
  • d) Poruszania się po wszystkich stronach i podstronach Serwisu w celu nadzorowania jego funkcjonowania.
 7. Administrator dołoży wszelkich starań, aby:
  • a) Serwis spełniał oczekiwania Użytkowników.
  • b) Rozwijać, promować i reklamować Serwis www.nagrzewnice.info.pl
  • c) Zawarte informacje były zgodne z prawdą i zawsze aktualne a serwis Serwis działał poprawnie.


III. ZASADY KORZYSTANIA Z KATALOGU FIRM
 

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady umieszczania wpisów do Katalogu firm w Serwisie www.nagrzewnice.info.pl
 2. Celem wpisów jest prezentacja, promocja firm oraz kontakt pomiędzy Użytkownikami serwisu www.nagrzewnice.info.pl
 3. Zawartość wpisów dodawanych przez użytkowników w Serwisie www.nagrzewnice.info.pl nie może być sprzeczna z prawem, normami etycznymi oraz dobrymi obyczajami obowiązującymi w Polsce.
 4. Każdy nowy wpis zostanie dodany do Katalogu firm, po uprzednim zaakceptowaniu przez Administratora Serwisu.
 5. Wpis firmy zostanie usunięty z bazy firm, jeżeli będzie zawierał:
  • Nielogiczne treści oraz wulgaryzmy,
  • Treści sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa
  • Treści pornograficzne, rasistowskie itp.
  • Nieaktualną ofertę firmy,
  • Reklamę innych serwisów www,
  • Elementy zakłócające poprawne wyświetlanie witryny.
 6. Użytkownik nawiązujący współpracę z serwisem www.nagrzewnice.info.pl wyraża zgodę na publikację w serwisie informacji o firmie, w tym informacji teleadresowych, logo oraz wszelkich innych informacji niezbędnych do promowania firmy.
 7. Administrator Serwisu www.nagrzewnice.info.pl nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku podania nieprawdziwych treści, danych oraz za skutki realizacji transakcji, które mogą być zawarte na podstawie wpisów zamieszczonych w Serwisie www.nagrzewnice.info.pl
 8. Zabrania się umieszczania w miejscu przeznaczonym na logo firmy, innych plików graficznych nie będących grafikami powiązanymi tematycznie z działalnością firmy.
 9. Zabrania się wpisywania firmy do kategorii i podkategorii nie będących właściwymi dla zakresu działalności firmy
 10. Zabrania się powielania istniejących już wpisów w bazie firm.
 11. Zabronione jest wykorzystywanie serwisu www.nagrzewnice.info.pl do promowania innych serwisów www oraz firm, zajmujących się dystrybucją materiałów chronionych przez polskie i międzynarodowe prawo autorskie oraz treści i materiałów, których dystrybucji zabraniają przepisy prawa, obraźliwych, naruszających dobre obyczaje lub dobre imię osób trzecich oraz materiałów i przekazów o charakterze pornograficznym.
 12. Zabronione jest wykorzystywanie danych zawartych na stronach Serwisu www.nagrzewnice.info.pl w celach innych niż związanych z przeprowadzeniem transakcji kupna, sprzedaży, jak również zabronione jest ich kopiowanie, gromadzenie, przetwarzanie i upowszechnianie. Właściciel Serwisu www.nagrzewnice.info.pl nie ponoszą odpowiedzialności za naruszenie tego zakazu przez osoby trzecie


IV. ZASADY DODAWANIA OGŁOSZEŃ W SERWISIE www.nagrzewnice.info.pl
 

 1. Aby dodać ogłoszenie należy się zarejestrować, a następnie zalogować w Serwisie www.nagrzewnice.info.pl
 2. Treść ogłoszeń nie może być sprzeczna z prawem, normami etycznymi oraz dobrymi obyczajami obowiązującymi w Polsce.
 3. Każde nowe ogłoszenie zostanie dodane do działu Ogłoszenia, po uprzednim zaakceptowaniu przez Administratora Serwisu.
 4. Administrator i Właściciel Serwisu www.nagrzewnice.info.pl nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku podania nieprawdziwych treści, danych oraz za skutki realizacji transakcji, które mogą być zawarte na podstawie ogłoszeń zamieszczonych w Serwisie www.nagrzewnice.info.pl
 5. Ogłoszenia zostaną usunięte z bazy ogłoszeń, jeżeli będą:
  • zawierające jakiekolwiek elementy naruszające integralność i wygląd stron serwisu www.nagrzewnice.info.pl, np. zawierające tzw. złośliwy kod.
  • zawierające elemeny języka HTML służące do: - wczytywania i osadzania innych stron - używania plików „cookie” - tworzenia formularzy.
  • zawierały nielogiczne treści oraz wulgaryzmy;
  • zawierały treści pornograficzne,
  • zawierały nieaktualną ofertę,
  • zawierały reklamę innych serwisów www
  • niezgodne z przyjętymi normami języka polskiego,
 6. Zabronione jest wprowadzanie do obrotu przedmiotów, którymi obrót jest prawnie zakazany, a w szczególności pochodzących z przestępstwa.
 7. Zabrania się umieszczania w ogłoszeniu w miejscu przeznaczonym na zdjęcia oferty, jakichkolwiek innych plików graficznych nie będących zdjęciami oferty.
 8. Zabrania się jakichkolwiek działań mających na celu zmianę pierwotnej daty wstawienia ogłoszenia do bazy danych.
 9. Zabrania się wpisywania ogłoszeń do kategorii nie będącej właściwą dla treści ogłoszenia.
 10. Zabrania się powielania ogłoszeń o tej samej treści i tych samych zdjęciach.
 11. Zabrania się umieszczania w treści ogłoszeń i na zdjęciach do nich dodanych, reklamy innych serwisów www poprzez podanie ich nazwy.
 12. Zabronione jest wykorzystywanie serwisu www.nagrzewnice.info.pl do dystrybucji materiałów chronionych przez polskie i międzynarodowe prawo autorskie oraz materiałów, których dystrybucji zabraniają przepisy prawa, obraźliwych, naruszających dobre obyczaje lub dobre imię osób trzecich oraz materiałów i przekazów o charakterze pornograficznym.
 13. Zabronione jest wykorzystywanie danych zawartych na stronach Serwisu www.nagrzewnice.info.pl w celach innych niż związanych z przeprowadzeniem transakcji kupna, sprzedaży, najmu, wynajmu, jak również zabronione jest ich kopiowanie, gromadzenie, przetwarzanie i upowszechnianie. Właściciel Serwisu www.nagrzewnice
 14. .info.pl nie ponoszą odpowiedzialności za naruszenie tego zakazu przez osoby trzecie.


V. ZASADY KORZYSTANIA Z FORUM W SERWISIE www.nagrzewnice.info.pl FORUM

 1. Dostęp do serwisu Forum serwisu www.nagrzewnice.info.pl posiadają wszyscy Użytkownicy sieci Internet w trybie pozwalającym na przeglądanie. Każdy Użytkownik zarejestrowany dodatkowo może tworzyć nowe tematy oraz dodawać wypowiedzi w tematach. Każda wypowiedź opatrzona jest nazwą Użytkownika (autora) oraz datą dodania wiadomości.
 2. Osoby dodające wypowiedzi na Forum serwisu www.nagrzewnice.info.pl rozpowszechniają je na własną odpowiedzialność oraz ponoszą pełną odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich z tytułu naruszenia praw tych osób.
 3. Niedopuszczalne jest umieszczanie treści sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc. Niedopuszczalne jest również umieszczanie treści uznanych powszechnie za naganne moralnie oraz społecznie niewłaściwe.
 4. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez Użytkowników:
  • a. Przekazów reklamowych
  • b. Wszelkich materiałów chronionych prawem autorskim, do których rozpowszechniania użytkownik nie jest uprawniony
 5. Niedopuszczalne są działania mające na celu podbijanie wątków poprzez zamieszczanie wpisów nie posiadających treści oraz inne działania niezgodne z Netykietą.
 6. Serwis www.nagrzewnice.info.pl zastrzega sobie prawo do usuwania treści niezgodnych z niniejszym Regulaminem, jak również prawo do blokowania uczestnictwa w Forum serwisu www.nagrzewnice.info.pl w stosunku do osób naruszających postanowienia niniejszego Regulaminu.
 7. Serwis www.nagrzewnice.info.pl nie weryfikuje zamieszczanych treści pod kątem ich prawdziwości i rzetelności, tym samym nie ingeruje w przebieg dyskusji.
 8. Administracja Forum serwisu www.nagrzewnice.info.pl zastrzega sobie prawo do usunięcia Konta Użytkownika, jego tematów lub jego wypowiedzi, bez podania przyczyny, których treść jest sprzeczna z Regulaminem lub ma negatywny wpływ na wizerunek serwisu, czy też forum dyskusyjnego.


VI. PŁATNOŚCI

 1. Wszystkie szczegóły dotyczące rejestracji Firmy oraz dostępnych pakietów, form reklamy oraz cen za emisję wpisu w bazie firm zawarte są w zakładce „OFERTA”.
 2. Czas aktywności konta lub emisji reklamy zgodny jest z pakietem usług wykupionym przez Klienta przy składaniu zamówienia i zostaje naliczany od momentu zamieszczenia danej reklamy przez Administratora na stronach Serwisu.
 3. Każdy wpis płatny aktywowany jest po uprzednim sprawdzeniu przez Administratora serwisu do 7 dni od daty zgłoszenia wpisu i dokonania wpłaty na wskazane konto bankowe.


VII. PRAWA AUTORSKIE

Wszelkie prawa autorskie Serwisu www.nagrzewnice.info.pl oraz jego zawartość należą do Właściciela i Administratora Serwisu
Wszystkie znaki towarowe i firmowe wykorzystywane są wyłącznie w celach informacyjnych i należą do ich właścicieli, chyba że zostało to oznaczone inaczej.
Prawa autorskie artykułów należą do ich autorów.
Rozpowszechnianie, powielanie i kopiowane informacji zawartych w Serwisie www.nagrzewnice.info.pl możliwe jest po wyrażeniu pisemnej zgody przez Administratora serwisu.
Użytkownicy udostępniający wszelkie materiały za pośrednictwem serwisu, wyrażają zgodę na ich wykorzystywanie przez pozostałych Użytkowników w zakresie ich osobistego użytku, a Administracja serwisu zastrzega sobie prawo do ich redagowania, kopiowania i rozpowszechniania. Użytkownicy zamieszczający na stronach internetowych Serwisu wszelkie materiały równocześnie oświadczają, że nie naruszają one praw autorskich osób trzecich i innych podmiotów.

VIII. NOTA PRAWNA

Korzystanie z treści udostępnionych w Serwisie www.falowniki24 odbywa się na odpowiedzialność Użytkownika.
Operator serwisu oświadcza, że dokłada wszelkich starań, aby prezentowane treści i inne teksty były zgodne z obowiązującym stanem prawnym.
 

IX. REKLAMACJE I ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

Wszelkie reklamacje dotyczące nienależytego wykonania usługi należy składać Zleceniobiorcy w formie pisemnej w terminie do 21 dni od daty początkowej emisji materiałów reklamowych.
Reklamacja powinna zawierać informację na temat rodzaju uchybienia oraz jego opis wraz z uzasadnieniem. Reklamacje zgłoszone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane, na co Dający zlecenie wyraża zgodę.
Strony ustalają, że wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy ze względu na siedzibę Zleceniobiorcy.
Strony zobowiązują się dołożyć starań, by wszelkie ewentualne spory mogące powstać w związku z wykonaniem niniejszej Umowy rozwiązać polubownie w drodze obustronnych uzgodnień i porozumień.
 

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Niniejszy Regulamin obowiązuje od momentu jego opublikowania w Serwisie

www.nagrzewnice.info.pl

Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od chwili ich opublikowania w Serwisie www.nagrzewnice.info.pl
Serwis www.nagrzewnice.info.pl nie ma obowiązku informowania o zmianach w regulaminie.
 

FORUM

 1. Dostęp do serwisu Forum serwisu www.nagrzewnice.info.pl posiadają wszyscy Użytkownicy sieci Internet w trybie pozwalającym na przeglądanie. Każdy Użytkownik zarejestrowany dodatkowo może tworzyć nowe tematy oraz dodawać wypowiedzi w tematach. Każda wypowiedź opatrzona jest nazwą Użytkownika (autora) oraz datą dodania wiadomości.
 2. Osoby dodające wypowiedzi na Forum serwisu www.nagrzewnice.info.pl rozpowszechniają je na własną odpowiedzialność oraz ponoszą pełną odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich z tytułu naruszenia praw tych osób.
 3. Niedopuszczalne jest umieszczanie treści sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc. Niedopuszczalne jest również umieszczanie treści uznanych powszechnie za naganne moralnie oraz społecznie niewłaściwe.
 4. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez Użytkowników:
  • a. Przekazów reklamowych
  • b. Wszelkich materiałów chronionych prawem autorskim, do których rozpowszechniania użytkownik nie jest uprawniony
 5. Niedopuszczalne są działania mające na celu podbijanie wątków poprzez zamieszczanie wpisów nie posiadających treści oraz inne działania niezgodne z Netykietą.
 6. Serwis www.nagrzewnice.info.pl zastrzega sobie prawo do usuwania treści niezgodnych z niniejszym Regulaminem, jak również prawo do blokowania uczestnictwa w Forum serwisu www.nagrzewnice.info.pl w stosunku do osób naruszających postanowienia niniejszego Regulaminu.
 7. Serwis www.nagrzewnice.info.pl nie weryfikuje zamieszczanych treści pod kątem ich prawdziwości i rzetelności, tym samym nie ingeruje w przebieg dyskusji.
 8. Administracja Forum serwisu www.nagrzewnice.info.pl zastrzega sobie prawo do usunięcia Konta Użytkownika, jego tematów lub jego wypowiedzi, bez podania przyczyny, których treść jest sprzeczna z Regulaminem lub ma negatywny wpływ na wizerunek serwisu, czy też forum dyskusyjnego.
Zadzwo� do nas!
17 855 51 28
Chcesz by�
na bie��co?
© 2024 P.H.U. ZAWEX, Krasne 830A, 36-007 KRASNE