Wydarzenia

wentylatorysklep.pl
www.zawex.pl/?p=p_64&sName=nagrzewnice
www.nagrzewnice.info.pl/reklama

Sonda

Jakich informacji będziesz szukał/a w sewisie nagrzewnice.info.pl?
Zobacz wyniki

Detektory LPG i tlenku wegla w ofercie Hekato Electronics

2014.09.26
Detektory LPG i tlenku wegla w ofercie Hekato Electronics

Detektor tlenku węgla GDC.2 - inwestycja w bezpieczeństwo swoje i swoich pracownikówMikroprocesorowy detektor GDC.2 może być stosowany w do ciągłej kontroli stężenia trującego gazu jakim jest tlenek węgla. Największe zagrożenie ów gaza stwarza w podziemnych garażach, tunelach, przejazdach i innych zamkniętych obiektach, gdzie stężenie tlenku węgla może przekroczyć dopuszczalne normy i tym samym stworzyć realne zagrożenie dla zdrowia i życia osób tam przebywających.


 

Pomiar stężenia tlenku węgla w powietrzu opiera się na zasadzie dyfuzji gazów w środowisku - czyli przenikaniu cząsteczek jednego gazu pomiędzy cząsteczkami gazu drugiego. Tak zmieszany gaz napływa do elementu pomiarowego detektora i w przypadku gdy jego dopuszczalny poziom zostanie przekroczony wyzwala alarm. Dla prawidłowej pracy dodatkowej nie wymaga się żadnych dodatkowych elementów jak nadrzędne centrale itp., by zapewnić skuteczną ochronę wystarczy wyjścia alarmowe detektora podłączyć do odpowiednich styczników sterujących. Detektor standardowo posiada trzy wyjścia alarmowe, aktywujące się przy różnych stężeniach tlenku węgla w powietrzu oraz jedno wyjście służące do sygnalizacji awarii urządzenia. Zgodnie z normą PN-EN 50 545 progi alarmowe w urządzeniu zostały skalibrowane w następujący sposób:

 

 

  • ALARM 1 po przekroczeniu 30 ppm,
  • ALARM 2 po przekroczeniu 60 ppm,
  • ALARM 3 po przekroczeniu 150 ppm,

 

Progi te mogą być jednak dowolnie kalibrowane, ich wartości należy podać podczas składania zamówienia, jak również wtedy należy określić w jakiej wersji zasilania chcemy kupić detektor czy ma być to wersja zasilana z sieci 230V czy 12V.

 


Detektor na bieżąco analizuje skład chemiczny otaczającej go atmosfery i odpowiednio uaktywnia progi alarmowe. Dla progu pierwszego i drugiego zawartość toksycznego czadu w powietrzu jest mierzona jako średnia ważona dla czasu 15 minut. Trzeci próg alarmowy jest obliczany jakoś średnia ważona dla czasu jednej minuty. Detektor posiada ponadto wbudowany układ kompensacji temperatury, co pozwala na zastosowanie go wszędzie tam gdzie mogą występować znaczne wahania temperatury, czyli np. w otwartych garażach podziemnych, tunelach czy nieogrzewanych parkingach.

 


Technika analizy gazów zastosowana w detektorach serii DE-TOX 2 jest zgodna z
odpowiednimi normami i gwarantująca skuteczną analizę składu chemicznego powietrza, nie powodującą nadmiernie częstych, zbędnych załączeń instalacji.


 

Detektor zapewnia możliwość podłączenia do niego dodatkowo wyniesionej głowicy pomiarowej, pozwalającej na analizę składu powietrza również pod kątem zawartości w nim nadmiernego stężenia gazu propan-butan (LPG).  Wspomniana głowica została również opisana w dalszej części tego artykułu.

 

 

 

Głowica pomiarowa LPG GDSL.2

 

 

Głowica jest urządzeniem przeznaczonym do współpracy z bazowym detektorem tlenku węgla - GDC.2, pozwala na detekcję LPG w zamkniętych garażach, tunelach, parkingach i pomieszczeniach służących do przechowywania butli z gazem. Podobnie ja w detektorze CO zasada pomiaru opiera się na zasadzie dyfuzji gazów, jednak sam pomiar dla każdego z progów alarmowych realizowany jest już jako średnia ważona dla czasu 1 minuty dla każdego z progów alarmowych (a nie jak to miało miejsce w detektorze - średnia ważona z 15 min dla dwóch pierwszych progów). Układ pomiarowy głowicy LPG został również wyposażony w kompensację temperaturową.

 

 

Należy mieć na uwadze to iż głowica nie została zaprojektowana w wykonaniu przeciwwybuchowym i służy jedynie jako element systemu detekcyjno-wentylacyjnego, chroniący przed powstaniem stężeń grożących wybuchem.

 

 

Oba opisane produkty już wkrótce będzie można znaleźć w ofercie firmy ZAWEX na stronie: wentylatorysklep.pl

 

 

Detektor lpg - wykrywanie gazu propan-butan

Zadzwo� do nas!
17 855 51 28
Chcesz by�
na bie��co?
© 2023 P.H.U. ZAWEX, Krasne 830A, 36-007 KRASNE