Wydarzenia

www.zawex.pl/?p=p_64&sName=nagrzewnice
www.nagrzewnice.info.pl/reklama
www.zawex.pl

Sonda

Jakich informacji będziesz szukał/a w sewisie nagrzewnice.info.pl?
Zobacz wyniki

Dobór mocy nagrzewnicy - przykład obliczeń

2017.04.25
Dobór mocy nagrzewnicy - przykład obliczeń

W artykule przedstawiony zostanie przykład obliczeń koniecznych do prawidłowego doboru nagrzewnicy powietrza dla instalacji nawiewnej. W takich instalacjach zazwyczaj wykorzystuje się nagrzewnice elektryczne, kanałowe , które montuje się zazwyczaj za wentylatorem kanałowym. Tego typu układy - instalacje wentylacji nawiewnej bardzo często stosuje się w pomieszczeniach socjalnych, szatniach dla pracowników i tym podobnych obiektach. W związku z tym, prezentowany przykład obliczeń będzie odnosił się do instalacji wentylacji nawiewnej w pomieszczeniu socjalnym pracowników.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dane do obliczeń

 

 

Poniżej podano przykładowe dane na podstawie których będą realizowane obliczenia:

 

 

  • Kubatura pomieszczenia: 42 m3,
  • Ilość nawiewanego powietrza: 350m3/h,
  • Lokalizacja obiektu: Rzeszów,
  • Wymagana temperatura w pomieszczeniu: 20 st. C.

 

 

Czerpnie powietrza zaprojektowano na dachu budynku. Od czerpni powietrze doprowadzane jest za pomocą rury spiro do wentylatora kanałowego a następnie do kanałowej nagrzewnicy elektrycznej (przed wentylatorem przewidziano kanałowe filtry powietrza). Sterowanie układem będzie odbywało się za pomocą termostatu znajdującego sie w pomieszczeniu, a nastawa temperatury będzie dokonywana za pomocą naściennego regulatora. Dla bezpieczeństwa oraz poprawności działania układu nagrzewnice podłączono za pomocą styczników, w taki sposób aby nie mogła zostać uruchomiona bez włączonego wentylatora.

 

 

Obliczenia

 

 

Mając już dane do obliczeń oraz znając podstawowe informację na temat instalacji możemy przystąpić do obliczeń mocy nagrzewnicy jaką będziemy musieć zainstalować, aby ogrzać podaną ilość przepływającego powietrza.

 

 

Wzór na obliczenie mocy nagrzewnicy

 

 

Do obliczenia mocy nagrzewnicy wykorzystamy następujący wzór:

 

Qn = V * ρ * cp * ΔT

 

gdzie:

 

Qn - moc nagrzewnicy wyrażona w kW,

V - strumień powietrza w m3/s,

ρ - gęstość powietrza równa 1,2 kg/m3,

cp - ciepło właściwe powietrza - 1,005 kJ/kg,

ΔT = T1 - T2 - różnica pomiędzy temperaturą powietrza nawiewanego, a temperaturą wewnętrzną,

 

 

Z parametrem ΔT występujący we wzorze wiąże się konieczność określenia jak będzie temperatura powietrza nawiewanego z zewnątrz w okresie zimowym - w tym celu należy określić, w której strefie klimatycznej będzie zlokalizowany nasz obiekt i na tej podstawie przyjąć temperaturę powietrza zewnętrznego. Po sprawdzeniu, okazuje się że Rzeszów leży w III strefie klimatycznej, w związku z tym należy przyjąć temperaturę powietrza zewnętrznego nawiewanego w okresie zimowym na -20 st. C.

 

 

ΔT = 40 st. C

 

 

Podstawiając do wzoru otrzymujemy:

 

 

Qn = 350/3600 * 1,2 * 1,005 * 40 = 4,69 kW

 

 

Wniosek

 

 

Z obliczeń wynika, że należy zastosować nagrzewnice o mocy 4,69kW, zaokrąglamy tę wartość w górę i w kartach producentów wyszukujemy nagrzewnicę o mocy co najmniej  5kW.

Zadzwo� do nas!
17 855 51 28
Chcesz by�
na bie��co?
© 2024 P.H.U. ZAWEX, Krasne 830A, 36-007 KRASNE