Wydarzenia

wentylatorysklep.pl
www.zawex.pl
www.nagrzewnice.info.pl/reklama

Sonda

Jakich informacji będziesz szukał/a w sewisie nagrzewnice.info.pl?
Zobacz wyniki

Wentylacja - najczęściej popełniane błędy

2015.05.27
Wentylacja - najczęściej popełniane błędy

Prawidłowo zaprojektowana, wykonana i utrzymana w należytym stanie instalacja wentylacyjna ma bardzo duży wpływa zarówno na nasz dom, jak również na zdrowie osób w nim przebywających. Ważne zatem jest aby znać podstawy funkcjonowania i budowy tego typu instalacji i dzięki temu uniknąć powszechnie popełnianych błędów. W tym artykule skupimy się na instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła (nawiewno-wywiewnej z rekuperatorem) i to na jej przykładzie podamy najczęściej popełniane błędy w trakcie wykonywania instalacji wentylacyjnej.

 

 

 

 

 

 

Najczęściej popełniane błędy

 

 

  • Istotną rolę w prawidłowej pracy instalacji wentylacyjnej z odzyskiem ciepła odgrywa umiejscowienie samego wymiennika, należy pamiętać o tym, aby nie montować go w nieogrzewanym pomieszczeniu, w którym temperatura spada poniżej 8 st. C. Rekuperatory często ze względu na komfort akustyczny montuje się w niezamieszkałym poddaszu, w takim przypadku należy zarówno samo poddasze jak również rekuperator i kanały wentylacyjne odpowiednio zaizolować, przez co zmniejszymy straty ciepła, a zwiększymy jego odzysk i zapewnimy sprawność systemu.

 

  • Instalacja wentylacyjna nie powinna być wykonywana z niezaizolowanych kanałów miękkich (tzw. flex), ponieważ generują one duże opory przepływu oraz sprzyjają odkładaniu się zanieczyszczeń. Ze względu na budowę tych kanałów praktycznie niemożliwe jest również ich czyszczenie, pierwsza próba ich wyczyszczenia najprawdopodobniej skończy się ich uszkodzeniem i koniecznością wymiany.

 

  • Często popełnianym błędem jest również zakup i montaż rekuperatora o zbyt małej mocy i wydajności, który nie jest dostosowany do kubatury wentylowanych pomieszczeń. Pozorne oszczędności wynikające z zakupu urządzenia o mniejszej mocy, stracą na znaczeniu gdy podczas testów okaże się że zakupiony rekuperator nie zapewnia odpowiedniego odzysku ciepła oraz wymiany powietrza.

 

  • Szukając oszczędności często również pomija się lub wykonuje w bardzo uproszczony sposób izolację kanałów wentylacyjnych, zapominając o tym że właściwa, dokładna izolacja i montaż kanałów wentylacyjnych są jednymi z istotniejszych warunków prawidłowej pracy całego układu. Niewłaściwie zaizolowana instalacja cechuje się brakiem stabilności pracy oraz niskimi parametrami odzysku ciepła.

 

  • Instalację wentylacyjną, jak każdą inną instalację w budynku - czy to elektryczną czy gazową należy wykonać w oparciu o sporządzony i zatwierdzony projekt, tylko tym sposobem uzyskamy pewność że do poszczególnych pomieszczeń zapewniony zostanie odpowiedni dopływ świeżego powietrza. W projekcie zostaną dobrane odpowiednie przekroje kanałów wentylacyjnych, zostanie zaprojektowana optymalna trasa ich prowadzenia oraz wskazany odpowiedni sposób montażu, w celu minimalizacji oporów przepływu i zwiększenia sprawności odzysku.

 

  • Należy pamiętać również o tym, że wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła nie może być stosowana w budynkach z wentylacją grawitacyjną. Chcąc zastosować rekuperator w obiekcie, w którym funkcjonuje wentylacja grawitacyjna - wszystkie kanały tej wentylacji należy dokładnie zaślepić.

 

Rekuperator - wentylacja mechaniczna

Zadzwo� do nas!
17 855 51 28
Chcesz by�
na bie��co?
© 2023 P.H.U. ZAWEX, Krasne 830A, 36-007 KRASNE