Wydarzenia

www.zawex.pl/?p=p_64&sName=nagrzewnice
www.zawex.pl
www.nagrzewnice.info.pl/reklama

Sonda

Jakich informacji będziesz szukał/a w sewisie nagrzewnice.info.pl?
Zobacz wyniki

Rolnictwo - zastosowanie wentylatorów do dosuszania ziarna

2015.07.22
Rolnictwo - zastosowanie wentylatorów do dosuszania ziarna

We współczesnym rolnictwie wentylatory powszechnie spotyka się w obiektach inwentarskich, suszarniach tytoniu, przechowalniach warzyw, tunelach chłodniczych, szklarniach itp.. Obecnie ciężko sobie wyobrazić by takich obiektów jak chlewnie, obory czy fermy drobiarskie nie wyposażyć w wentylatory zapewniające odpowiednią wymianę powietrza. Podobnie wygląda sytuacja z wszelkiego rodzaju przechowalniami zbóż i warzyw. Dla zachowania odpowiednich parametrów jakościowych zboża, a tym samym uzyskania odpowiedniej ceny musi być ono właściwie przechowywane tak, aby nie uległo przegrzaniu i nie było zbyt wilgotne.

 

Warunki w jakich powinna być przechowywana pszenica i kukurydza

 

Pszenica powinna być przechowywana przy wilgotności mieszczącej się w przedziale 13-14%, parametr ten jest również brany pod uwagę przez kupujących oraz w systemie unijnym umożliwia uzyskanie 100% ceny interwencyjnej. W większości przypadków dosuszanie zboża może odbywać się w temperaturze naturalnej bez konieczności stosowania nagrzewnic, dzięki czemu nie są generowane dodatkowe koszty, jednak czas dosuszania się wydłuża. W przypadku kukurydzy, dla zachowania jej właściwych parametrów powinna mieć ona wilgotność rzędu 15%, jednak w przypadku naszych warunków klimatycznych, w których zbiór kukurydzy odbywa się jesienią, przy zmiennych warunkach pogodowych zbierane ziarno posiada wilgotność 25-30% (w przypadku odmian wczesnych) i znacznie więcej w przypadku odmian późnych.

 

W związku z tym, że wilgotność zbieranej kukurydzy jest tak duża, należy stosować inne techniki suszenia niż w przypadku zbóż. Niezbędne okazuje się zastosowanie nagrzewnic, które zapewnią suszenie kukurydzy powietrzem o temperaturze 80 - 90 st. C, a w końcowym etapie 110 st. C. Innym często stosowanym sposobem suszenia kukurydzy jest tzw. suszenie dwuetapowe, gdzie ziarno jest suszone w temp. 80 - 90 st. C do momentu aż osiągnie wilgotność 20%, następnie jest ono przez 10 godzin leżakowane w specjalnym silosie i po tym czasie następuje etap schładzania, który powoduje odparowanie wody do wymaganego poziomu. Należy pamiętać, że proces dosuszania kukurydzy jest jednym z istotnych kosztów uprawy.

 

Suszarnie podłogowe

 

Prostym i stosunkowo tanim rozwiązaniem umożliwiającym dosuszanie zboża, które po krótce opiszę w dzisiejszym artykule jest zastosowanie suszarni podłogowej. Konstrukcja takiej suszarni została pokazana na rysunku poniżej:

 

 

Szuszarnia podłogowa

 

 

Suszarnie podłogową można wykonać poprzez ułożenie metalowej konstrukcji z przygotowanymi wcześniej odpowiednimi otworami na stałym podłożu zapewniającym przestrzeń pomiędzy podłogą a konstrukcją, dostępne są również konstrukcje gotowe o odpowiednich wymiarach, które po zakupie można w prosty sposób zmontować. Innymi stosowanymi w praktyce rozwiązanaimi jest umieszczenie na dnie pomieszczenie przeznaczonego do składowania zboża specjalnych rur drenarskich wyposażonych w otwory lub przygotowanie w podłodze specjalnych kanałów z otworami umożliwiającymi przepływ powietrza.

 

Na tak przygotowaną podłogę suszarni wysypuje się ziarno, zaś od dołu kieruje się strumień powietrza z wentylatora charakteryzującego się dużą wydajnością i ciśnieniem, który przedmuchuje ziarno a przepływające powietrze odbiera od niego wilgoć. Przyjmuje się, że każdy metr sześcienny przepływającego pomiędzy ziarnami powietrza odbiera kilka gram wody. Efektywność takiego procesu może zostać zwiększona za pomocą nagrzewnic. Należy również pamiętać, aby powietrze tłoczone przez wentylator charakteryzowało się niską wilgotnością i nie powodowało efektu odwrotnego - czyli dodatkowo nie zwiększało wilgotności ziarna.

 

Wentylatory do pracy w suszarniach podłogowych

 

W przypadku suszarni podłogowych najczęściej wykorzystywanymi wentylatorami są wentylatory osiowe, o odpowiednio dużej wydajności i sprężaniu pozwalającym na pokonanie oporów powierza. Przykładami takich wentylatorów są wentylatory suszarnicze serii WOO dostępne w ofercie firmy ZAWEX.

 

Wentylator suszarniczy WOO

 

Poza opisanymi w tym artykule suszarniami podłogowymi są stosowane również inne sposoby suszenia zboża takie jak suszenie metodą cyrkulacyjną oraz suszenie za pomocą wentylatora promieniowego w zbiorniku typu "BIN". Metody te zostaną opisane na łamach portalu nagrzewnice.info.pl w przyszłości.

Zadzwo� do nas!
17 855 51 28
Chcesz by�
na bie��co?
© 2021 P.H.U. ZAWEX, Krasne 830A, 36-007 KRASNE