Wydarzenia

www.zawex.pl
www.nagrzewnice.info.pl/reklama
wentylatorysklep.pl

Sonda

Jakich informacji będziesz szukał/a w sewisie nagrzewnice.info.pl?
Zobacz wyniki

Wentylacja a zdrowie czałowieka

2015.09.25
Wentylacja a zdrowie czałowieka

W ostatnich latach można było zauważyć dążenia wielu właścicieli domów, czy mieszkań do jak największego ograniczenia strat ciepła w ich budynkach, w tym celu budynki te ocieplano, a starą nieszczelną stolarkę drewnianą zastępowano nową w pełni szczelną stolarką PCV lub aluminiową. Tym sposobem co prawna ograniczono problem strat ciepła, a tym samym zmniejszono koszty ogrzewania takich budynków, jednak po pewnym czasie właściciele tak zmodernizowanych mieszkań zauważyli występowanie problemów które nigdy wcześniej się nie pojawiały - a były to m.in. zaparowane szyby okien i skraplająca się na nich para wodna, wilgoć w łazience, zapach stęchlizny w powietrzu, krople wody na płytkach oraz ślady pleśni w narożach pomieszczeń i złe samopoczucie domowników - bóle głowy, podrażnienia oczu, gardła oraz zmęczenie i problemy z koncentracją.

 

Tym samym rozwiązując jeden problem, którym były nadmierne straty ciepła budynku, pojawił się problem kolejny - budynek-puszka pozbawiony odpowiedniej wymiany powietrza. Skąd pojawił się ten problem - zapewne wielu czytelników już w tym momencie zna odpowiedź na to pytanie - mianowicie przed wymianą stolarki okiennej odpowiedni dopływ powietrza z zewnątrz był zapewniony poprzez nieszczelności okien i drzwi zewnętrznych, powietrze to następnie było odprowadzane przez system wentylacji grawitacyjnej i wytworzone w ten sposób podciśnienie wewnątrz budynku powodowało zassanie kolejnej porcji powietrza z zewnątrz. Eliminując nieszczelności w stolarce okiennej dopływ powietrza z zewnątrz został odcięty, przez co wentylacja grawitacyjna nie jest w stanie prawidłowo spełniać swojej funkcji.

 

Zanim przejdziemy do zagadnień związanych ze sposobami rozwiązania powyższych problemów, dla lepszego zobrazowania negatywnego wpływu niewłaściwie działającej wentylacji na zdrowie przedstawię kilka faktów na ten temat. Pierwszym sygnałem świadczącym o niewłaściwym działaniu wentylacji, który powinien zostać dostrzeżony jest uczucie zaduchu i nieświeżego powietrza przy wejściu do danego pomieszczenia. Ma to związek z nadmierną ilością dwutlenku węgla w takim pomieszczeniu - dla porównania - przeciętne stężenie CO2 w świeżym powietrzu waha się od 340ppm na terenach wiejskich, przez około 400ppm w miastach i 500ppm na terenach przemysłowych. Według skali Pettenkofera, która jest akceptowana przez WHO - Światową Organizację Zdrowia, powietrze jest uznawane za złej jakości wówczas gdy stężenie dwutlenku węgla przekroczy 1000ppm, zaś za wartość niebezpieczną przyjmuje się 2500ppm. W przypadku gdy po wejściu do pomieszczenia odczuwamy, że powietrze jest nieświeże, jest nam duszno - sugeruje to że stężenie CO2 utrzymuje się na poziomie 1000 - 2000 ppm. Na pewno każdy pamięta też z czasów szkolnych, gdy wchodził do niewietrzonej klasy, w której odbywało się już tego dnia kilka lekcji - stężenie CO2 w takich przypadkach mogło wynosić nawet od 3000 - 5000ppm.

 

Nadmierne stężenie dwutlenku węgla to nie jedyny problem wynikający ze źle działającej wentylacji. Jak już wspomniałem na początku tego artykułu, niewłaściwie działająca wentylacja prowadzi do rozwoju bakterii, pleśni i grzybów o negatywnym wpływie których na nasze zdrowie, samopoczucie i wydajność pracy chyba nikogo nie muszę przekonywać. Rozwój powyższych organizmów, w pomieszczeniach w których przebywamy może prowadzić do takich dolegliwości jak zapalenia spojówek, podrażnienia gardła, choroby płuc, zaostrzenie astmy i wielu innych groźnych chorób.

 

W dłuższej perspektywie czasowej jedynym skutecznym sposobem na pozbycie się wyżej wymienionych problemów jest zadbanie o prawidłową wentylację budynków, która skutecznie wilgoć z pomieszczeń sprzyjającą rozwojowi szkodliwych mikroorganizmów oraz zapewni odpowiednią wymianę powietrza. Dla obu tych celów najlepszym rozwiązaniem będzie zastosowanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła (rekuperacją), która nie tylko utrzyma ilość dostarczanego i odprowadzanego powietrza na wymaganym poziomie, ale również poprzez odzysk ciepłą z powietrza odprowadzanego znacznie ograniczy straty energetyczne budynku, a tym samym pozwoli na zmniejszenie kosztów ogrzewania.

 

Wentylatory

Zadzwo� do nas!
17 855 51 28
Chcesz by�
na bie��co?
© 2024 P.H.U. ZAWEX, Krasne 830A, 36-007 KRASNE