Wydarzenia

wentylatorysklep.pl
www.zawex.pl/?p=p_64&sName=nagrzewnice
www.zawex.pl

Sonda

Jakich informacji będziesz szukał/a w sewisie nagrzewnice.info.pl?
Zobacz wyniki

Kilka pytań o wentylację...

2016.01.26
Kilka pytań o wentylację...

W artykule tym postaramy się odpowiedzieć na kilka często zadawanych pytań w temacie budowy i prawidłowego funkcjonowania systemów wentylacji w budynkach mieszkalnych. Pytania te w głównej mierze dotyczą przyczyn powstawania ciągu wstecznego w systemach wentylacji grawitacyjnej i sposobów w jaki można im zapobiegać.

 

 

Ciąg wsteczny w kratkach wentylacyjnych - przyczyny

 

 

W pierwszej kolejności zajmiemy się omówieniem przyczyn powstawania ciągu wstecznego w kratkach wentylacyjnych - sytuacja taka mam miejsce gdy ciśnienie w wentylowanym pomieszczeniu jest niższe niż ciśnienie zewnętrznego oraz wówczas gdy silnie wiejący wiatr wytwarza nadciśnienie w przewodzie kominowym. O ile jeszcze kilkanaście lat temu zjawisko to było problemem marginalnym i wynikało najczęściej z niewłaściwego zaprojektowania lub wykonania instalacji wentylacji grawitacyjnej, o tyle w ostatnich latach można zauważyć znaczne jego nasilenie, szczególnie w nowo budowanych i modernizowanych budynkach, w których została wykonana termoizolacja i wymiana stolarki okiennej. Bardzo często dążąc do maksymalnej izolacji budynku i obniżenia kosztów ogrzewania zapomina się o konieczności zachowania prawidłowego bilansu powietrza nawiewanego i wywiewanego, który jest niezbędny do właściwego działania wentylacji. Montując m.in. szczelną stolarkę okienną ograniczamy dopływ powietrza z zewnątrz, przez co zostaje zachwiana równowaga pomiędzy powietrzem napływającym, a powietrzem wywiewanym, co następstwie prowadzi do powstania ciągu wstecznego w kratkach wentylacyjnych.

 

 

Zapobieganie powstawaniu ciągu wstecznego w wentylacji

 

 

Jak już wiemy z poprzedniego akapitu, główną przyczyną powstawania ciągu wstecznego w systemach wentylacji grawitacyjnej jest zbyt ograniczona możliwość dopływu powietrza zewnętrznego do budynku. Sposobem na jej może być montaż nawietrzaków doprowadzających powietrze z zewnątrz. W przypadku korzystania z tego rozwiązania należy jednak pamiętać o prawidłowej lokalizacji nawietrzaka. Istotne jest aby nie montować go w łazience, co mogło by skutkować jej nadmiernym wychładzaniem, zaś jego lokalizacja powinna zostać tak dobrana, aby wymusić następujący przepływ powietrza - zużyte powietrze przepływa z pomieszczeń czystych takich jak pokoje mieszkalne, salon, czy sypialnia do pomieszczeń uznawanych za bardziej zanieczyszczone - to jest do łazienki czy kuchni. By był możliwy opisany tutaj przepływ powietrza należy również zadbać o odpowiednie otwory wyrównawcze umieszczone nad drzwiami, w ich górnej części lub pomiędzy dolną częścią drzwi a podłogą - zaleca się by przekrój netto tych otworów nie był mniejszy niż 80 cm2, a w przypadku gdy zapewniony ma zostać dopływ powietrza do pomieszczeń takich jak łazienki, toalety, bezokienne kuchnie czy pomieszczenia gospodarcze otwory wyrównawcze powinny być umiejscowione wyłącznie w dolnej części drzwi, zaś ich przekrój netto był równy co najmniej 220 cm2.

 

W przypadkach, gdzie mimo zapewnienia dopływu odpowiedniej ilości powietrza zewnętrznego do budynku nadal występuje ciąg wsteczny przyczyny należy upatrywać w niewłaściwym usytuowaniu wylotów kominowych w odniesieniu do połaci dachu lub też powodowanych przez wiatr zawirowaniach powietrza. W takich przypadkach należy zadbać o odpowiednie przedłużenie komina lub zastosowanie odpowiedniej nasady kominowej.

 

Nasada kominowa

Zadzwo� do nas!
17 855 51 28
Chcesz by�
na bie��co?
© 2023 P.H.U. ZAWEX, Krasne 830A, 36-007 KRASNE